hyllie.hyrabostad-malmo.se: Bostad i Lorensborgsgatan

Bostad i Lorensborgsgatan

Från rondellen där Annetorpsvägen passerar, korsar Lorenbergsgatan. En större gata som går från E20, genom stadsdelen Hyllie och ända in till centrala Malmö. Närmare innerstaden övergår den långa gatan till Mariedalsvägen. Från Lorensborgsgatan korsar flera vägar som leder in till bostadsområden. Då gatan övergår till Mariedalsvägen, löper den hela vägen till Malmöhus Slott, en plats som attraherar många besökare varje år.

Icon CO2 neutral website English transparent.png